Tällä hetkellä teholithiumparisto ja litiumparisto ovat erittäin arvostettuja teollisuudessa.

Tällä hetkellä litiumpariston tekninen käyttö energian varastoinnissa keskittyy pääasiassa verkon tukiaseman valmiustilan virtalähteen, optisen kodin varastointijärjestelmän, sähköajoneuvojen ja latausasemien, sähkötyökalujen, kotitoimistolaitteiden ja muihin kenttiin. Viidennen suunnitelman 13. jakson aikana Kiinan energian varastointimarkkinat ottavat johtoaseman julkisten palvelujen alalla siirtymällä sähköntuotanto- ja siirtopuolelta käyttäjän puolelle. Tietojen mukaan litiumparistojen energian varastointimarkkinoiden käyttömäärä vuonna 2017 oli noin 5,8 gwh, ja litiumioniakkujen markkinaosuus kasvaa jatkuvasti tasaisesti vuosi vuodelta vuonna 2018.

Käyttöskenaarioiden mukaan litiumioniakut voidaan jakaa kulutukseen, tehoon ja energian varastointiin. Tällä hetkellä teholithiumparisto ja litiumparisto ovat erittäin arvostettuja teollisuudessa. Auktoriteettien asiantuntijoiden ennusteen mukaan litiumparistojen osuuden kaikissa litiumparistosovelluksissa Kiinassa odotetaan nousevan 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja tehoakusta tulee litiumakun päävoima. Virtalitiumparistosta tulee litiumpariston päävoima

Litiumakkutuotannon nopea kehitys johtuu pääasiassa uuden energiaajoneuvoteollisuuden kehitystä edistävästä politiikasta. Kiinan kansantasavallan teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö mainitsi huhtikuussa 2017 myös viimeisimmässä autoteollisuuden keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityssuunnitelmassa, että uusien energiaajoneuvojen tuotannon ja myynnin pitäisi saavuttaa 2 miljoonaa vuonna 2020, ja että uusien energiaajoneuvojen olisi vastattava yli 20 prosentista autojen tuotannosta ja myynnistä vuoteen 2025 mennessä. Voidaan nähdä, että uudesta energia- ja ympäristöystävällisestä energiansäästö- ja muusta ympäristönsuojeluteollisuudesta tulee tulevaisuudessa yhteiskunnan tärkeä pilariteollisuus.

Akkutekniikan tulevassa trendissä kolmiosaisesta on tulossa merkittävä trendi. Verrattuna litiumkobolttioksidiin, litiumrautafosfaatti- ja litiummangaanidioksidiparistoihin, kolmikantaisella litiumakulla on korkean energiatiheyden, suurjännitealustan, suuren kosketustiheyden, hyvän syklin suorituskyvyn, sähkökemiallisen vakauden ja niin edelleen ominaisuudet. Sillä on ilmeisiä etuja uusien energiaajoneuvojen valikoiman parantamisessa. Samalla sillä on myös edut korkeasta lähtötehosta, hyvä suorituskyky alhaisessa lämpötilassa ja se voi sopeutua sääolosuhteisiin. Sähköajoneuvoissa ei ole epäilystäkään siitä, että useimmat kuluttajat ovat huolissaan sen kestävyydestä ja turvallisuudesta, ja litiumioniakku on tietysti parempi valinta.

Sähköajoneuvojen kysynnän nopean kasvun myötä litiumioniakkujen kysyntä on kasvanut merkittävästi, mistä on tullut tärkein voima, joka ajaa litiumioniakkutuotannon kasvua. Litiumparisto on erittäin kova tuote. Se syntyi 1980-luvulla ja on kokenut pitkään sateita ja teknisiä innovaatioita. Samanaikaisesti litiumparistojen tuotanto- tai tuhoamisprosessista ei ole juurikaan haittaa ympäristölle, mikä vastaa paremmin nykyisen yhteiskunnallisen kehityksen vaatimuksia. Siksi litiumakusta on tullut uuden sukupolven ydin. Keskipitkällä aikavälillä nykyinen kuljetustekniikan päivitys on maailmanlaajuisen sovellustekniikan päivityksen ydin. Kuljetustekniikan päivityksen välttämättömänä tukituotteena litiumparistojen odotetaan olevan suurta kehitystä seuraavien 3-5 vuoden aikana.


Lähetysaika: 28.-20.2020